สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-7743466, 086-3341466

CASE STUDIES อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาปี 2556

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2556

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556

รัฐบาลได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2556 เพื่อปรับลดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้มากและน้อย โดยใช้อัตราภาษีใหม่ดูแลผู้มีเงินได้ในทุกระดับบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน

ซึ่งผลของการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ได้แสดงเปรียบเทียบกับโครงสร้างภาษีเก่าตามตารางด้านล่างนี้

รายได้สุทธิ

จำนวนเงิน

อัตราภาษี

จำนวนเงินภาษี

แบบเก่า

แบบใหม่

แบบเก่า

แบบใหม่

ลดลง

0 - 150,000

150,000

ยกเว้น

ยกเว้น

0

0

0

150,001 - 300,000

150,000

10%

5%

15,000

7,500

7,500

300,001 - 500,000

200,000

10%

10%

20,000

20,000

0

500,001 - 750,000

250,000

20%

15%

50,000

37,500

12,500

750,001 - 1,000,000

250,000

20%

20%

50,000

50,000

0

1,000,001 - 2,000,000

1,000,000

30%

25%

300,000

250,000

50,000

2,000,001 - 4,000,000

2,000,000

30%

30%

600,000

600,000

0

มากกว่า 4,000,000

-

37%

35%

ลดลงตามเงินได้สุทธิ

Ref. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556
KKN ACCOUNTING
http://www.kkn-accounting.com

Comments (0)

Add a Comment